Bey Konaklar

Site Yönetimi

Hukuki işlemlerin yerine getirilmesinde mevcut site yönetim planı, 634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunu ve buna bağlı diğer yasa ve yönetmeliklere bağlı kalınmaktadır. Yürütülen hukuki işlemlerde asıl amaç kat maliklerine zorluk yaşatmak değil, ortak yaşam kurallarının uygulanırken, kat malikleri ve misafirlerinin huzurlu bir şekilde yaşam sürdürmelerinin sağlanmasıdır.

Şirketimizin avukatları tarafından;

  • Tesis Yönetimine olan borçlara yasal mevzuatlar işlenmektedir,
  • Ortak kullanım alanlarına ilişkin sorunlara, mimarı projeye aykırı durumlara yasal çerçevede müdahale edilmektedir,
  • Sözleşmelerin metinleri hazırlanmakta, kontrol edilmekte, doğabilecek ihtilaflara müdahale edilmektedir.