"Loading..."

KVKK Talep ve Şikayetler Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ TALEP VE ŞİKÂYETLER BAŞVURU FORMU
  1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

  2. Lütfen proje adını ve proje ile olan ilişkinizi belirtiniz *

  3. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz

  4. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz

    İşbu başvuru formu, proje ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için, ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde proje, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

İstanbul Merkez Ofis

Barbaros Hayrettin Paşa Mah. E5 Yan Yol Üzeri 1992.Sok. No:16/233-234 VetroCity Residence, 34522 Esenyurt/İstanbul, Türkiye

İstanbul Merkez Ofis - Telefon
0212 854 03 83
0212 854 34 69
0212 854 03 84
Faks
0212 853 40 80
İstanbul Merkez Ofis - E-Posta
info@orkuntesisyonetim.com.tr

Ankara Bölge Sorumlumuz - Telefon
0530 144 68 53