"Loading..."

Yönetim Planı Danışmanlığı

  • İnşa edilen veya edilmekte olan yapının, fonksiyon ve niteliğine uygun yasal olarak da uygulanabilir, Alternatifli Yönetim modeli tespit edilerek, İşverenin de onayı ile Ana Gayrimenkul Yönetim Planı veya Toplu Yapı Yönetim Planı hazırlanır ve yapının durumu ve ihtiyaçları doğru tespit edilip, ona göre yönetim ve yönetim planı oluşturulur,
  • Üzerinde çalışılan yapı veya yapıların fonksiyonları ve özellikleri dikkate alınarak yasal olarak mümkün olan Alternatif Yönetim Modelleri ve buna uygun düzenlenecek yönetim planı ekibimiz tarafından belirlenerek işverenin onayına sunulur,
  • İşverenle model olarak mutabık kalındıktan sonra, yapı veya yapılardaki ortak yer, alan ve tesislerle bunların kat malikleri ve yönetim tarafından kullanımı, değerlendirilmesi, gider ve gelirlerinin kat maliklerine paylaştırılmasına ilişkin hükümler belirlenir,
  • Ortak yerlerden gelir getirecek alanların belirlenip bu alanların İşveren tarafından istenen bağımsız bölümlere geri dönülmez bir şekilde tahsisi ve bağlanması ile kiralanma veya kullanılmasına ilişkin kurallar da dahil her konuda İşverenin talep ve istekleri de dikkate alınmak sureti ile projenin ihtiyaçlarına cevap verecek Yönetim Planlarının hazırlanıp Tapu Siciline tescil edilebilecek halde işverene teslim edilir.
İstanbul Merkez Ofis

Barbaros Hayrettin Paşa Mah. E5 Yan Yol Üzeri 1992.Sok. No:16/233-234 VetroCity Residence, 34522 Esenyurt/İstanbul, Türkiye

İstanbul Merkez Ofis - Telefon
0212 854 03 83
0212 854 34 69
0212 854 03 84
Faks
0212 853 40 80
İstanbul Merkez Ofis - E-Posta
info@orkuntesisyonetim.com.tr

Ankara Bölge Sorumlumuz - Telefon
0530 144 68 53