"Loading..."

Özel Güvenlik Hizmetleri

özel güvenlik hizmetiTesis sınırları içinde bulunan mal varlıklarının ve barındırdığı insanların tesis dışından veya içinden gelebilecek her türlü tehdide karşı, ilgili 5188 Sayılı Güvenlik Yasası hükümleri çerçevesinde ve gerek duyulan anlarda en yakın kolluk kuvvetlerinin, itfaiyenin veya kamu ve özel kuruluş sistemlerinin devreye alınarak müdahalenin sağlanması amacına yönelik güvenliğinin ve konunun gerektiği koordinasyonların teminidir.

5188 Sayılı Yasa ile belirlenen görevlerle beraber kollama, gözetleme, danışma, yönlendirme vs. hizmetlerin verilmesinde etkin rol oynamak, güvenlik hizmetleri ile diğer hizmetler arasında koordinasyonu sağlamak, verilen hizmeti en üst seviyeye çıkarmaktır.

Tüm canlı cansız varlıkların güvenliğini tehdit edici olayların önlenmesi veya meydana gelmesi durumunda gerekli müdahalenin zamanında ve yerinde yapılmasıdır.

HİZMET SİSTEMLERİNE AİT GENEL PRENSİPLERİMİZ

 • İşveren işyerleri çalışanlarına, misafirlerine ve dışarıdan gelenlere güvenli, düzenli, rahat bir ortam sağlamak ve teşvik edilmesine öncü olmak,
 • Kurulan güvenlik sisteminin etkinliği açısından modern araç ve gereçlerin kullanılmasını sağlamak,
 • Hizmet veren diğer bir sistemin (temizlik, teknik vs.) mevcut güvenlik sisteminin çalışmasında engelleyici unsurları varsa ortadan kaldırmak veya izole etmek,
 • Güvenlikle ilgili yapılan düzenlemeler hakkında çalışanları en seri şekilde haberdar etmek.

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ;

 • Güvenlik risk analizi yapılarak ayrıntılı biçimde sunulur,
 • Özel güvenlik personellerimize projenin durumuna göre "araç bagaj araması, ziyaretçi kaydı, taşınma raporu ve insan ilişkileri" konularında eğitim verilir ve ehliyetli kurumlara eğitim verdirilir,
 • Tur kontrol noktaları oluşturarak özel güvenlik personellerimizin kazan dairesinden, asansöre, jeneratörden diğer teknik ve mekanik cihazların çevrelerine gitmesi sağlanır, oluşabilecek olumsuz durumlara erken müdahale şansı oluşturulur,
 • Gece ve gündüz denetlemeler ile özel güvenlik personellerimizin durumunu kontrol edilir, raporlar paylaşılır,
 • Özel Güvenlik personellerimizin giyim ve teçhizatlarına önem verilir, prezentabl görünmeleri sağlanır,
 • ISG yönetimi adına tüm özel güvenlik personellerimizin akciğer grafisi, hemogram testi, solunum fonksiyon testi, odiometri parametrelerini yaptırılır, sağlık raporlarıyla özlük dosyalarında sizlere ulaştırılır,
 • Şirket yetkilileri ile sürekli iletişim halinde olabilirsiniz.
İstanbul Merkez Ofis

Barbaros Hayrettin Paşa Mah. E5 Yan Yol Üzeri 1992.Sok. No:16/233-234 VetroCity Residence, 34522 Esenyurt/İstanbul, Türkiye

İstanbul Merkez Ofis - Telefon
0212 854 03 83
0212 854 34 69
0212 854 03 84
Faks
0212 853 40 80
İstanbul Merkez Ofis - E-Posta
info@orkuntesisyonetim.com.tr

Ankara Bölge Sorumlumuz - Telefon
0530 144 68 53